TEST PAGE

Chọn một kế hoạch để trao quyền cho doanh nghiệp của bạn!

Hãy thoải mái lựa chọn, 100% không có rủi ro, bạn có thể thay đổi hoặc hủy bỏ gói hỗ trợ bất kỳ lúc nào

TEST Market Member Only

miễn phí

Miễn phí mãi mãi
USD 0 Hàng tháng
 • 0 bộ chìa khóa ủy quyền
 • Tuần tra thông minh 24HR mỗi ngày
 • Công nghệ mạng thần kinh tái phát sâu
 • Kiến trúc điện toán đám mây hỗn hợp toàn cầu
 • Rolling machine learning và thuật toán học sâu
 • Khởi tạo trích xuất cấu hình tính năng chính
 • Phân tích và phân loại thông qua dữ liệu lớn
 • Xây dựng và dự đoán hành vi năng động của người dùng
 • Tự động điều chỉnh chiến lược quản lý
 • Hỗ trợ thông minh đa ngôn ngữ đa quốc gia
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu đa quốc gia

Tiêu chuẩn

Nâng cao
USD699
USD 1 Hàng tháng
 • Chỉ 1.3 USD một ngày
 • 6 bộ khóa ủy quyền
 • Tuần tra thông minh 24HR mỗi ngày
 • Công nghệ mạng thần kinh tái phát sâu
 • Kiến trúc điện toán đám mây hỗn hợp toàn cầu
 • Rolling machine learning và thuật toán học sâu
 • Khởi tạo trích xuất cấu hình tính năng chính
 • Phân tích và phân loại thông qua dữ liệu lớn
 • Xây dựng và dự đoán hành vi năng động của người dùng
 • Tự động điều chỉnh chiến lược quản lý
 • Hỗ trợ thông minh đa ngôn ngữ đa quốc gia
 • Theo dõi các tình huống đặc biệt hoặc bất thường trong thời gian thực
 • Chủ động và thông minh thông báo cho cấp trên để hỗ trợ
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu đa quốc gia
 • Tăng trưởng hiệu suất từng bước dẫn đầu
 • AI chấm điểm và đưa ra các đề xuất phân tích
 • Phối hợp thông minh giữa các tổ chức và tăng cường liên kết
 • Hạ thấp ngưỡng ứng dụng cho các khóa ủy quyền
Phổ biến

Nâng cao

Advanced
USD799
USD 2 Hàng tháng
 • Chỉ 2,3 USD một ngày
 • 6 bộ khóa ủy quyền
 • Tuần tra thông minh 24HR mỗi ngày
 • Công nghệ mạng thần kinh tái phát sâu
 • Kiến trúc điện toán đám mây hỗn hợp toàn cầu
 • Rolling machine learning và thuật toán học sâu
 • Khởi tạo trích xuất cấu hình tính năng chính
 • Phân tích và phân loại thông qua dữ liệu lớn
 • Xây dựng và dự đoán hành vi năng động của người dùng
 • Tự động điều chỉnh chiến lược quản lý
 • Hỗ trợ thông minh đa ngôn ngữ đa quốc gia
 • Theo dõi các tình huống đặc biệt hoặc bất thường trong thời gian thực
 • Chủ động và thông minh thông báo cho cấp trên để hỗ trợ
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu đa quốc gia
 • Tăng trưởng hiệu suất từng bước dẫn đầu
 • AI chấm điểm và đưa ra các đề xuất phân tích
 • Phối hợp thông minh giữa các tổ chức và tăng cường liên kết
 • Giảm đáng kể ngưỡng đăng ký khóa cấp phép
 • Ưu tiên thứ hai cho xử lý hệ thống và ứng cứu khẩn cấp

Cấp độ doanh nghiệp

Enterprise
USD899
USD 3 Hàng tháng
 • Chỉ 3,3 USD một ngày
 • 6 bộ khóa ủy quyền
 • Tuần tra thông minh 24HR mỗi ngày
 • Công nghệ mạng thần kinh tái phát sâu
 • Kiến trúc điện toán đám mây hỗn hợp toàn cầu
 • Rolling machine learning và thuật toán học sâu
 • Khởi tạo trích xuất cấu hình tính năng chính
 • Phân tích và phân loại thông qua dữ liệu lớn
 • Xây dựng và dự đoán hành vi năng động của người dùng
 • Tự động điều chỉnh chiến lược quản lý
 • Hỗ trợ thông minh đa ngôn ngữ đa quốc gia
 • Theo dõi các tình huống đặc biệt hoặc bất thường trong thời gian thực
 • Chủ động và thông minh thông báo cho cấp trên để hỗ trợ
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu đa quốc gia
 • Tăng trưởng hiệu suất từng bước dẫn đầu
 • AI chấm điểm và đưa ra các đề xuất phân tích
 • Phối hợp thông minh giữa các tổ chức và tăng cường liên kết
 • Không có hạn chế về việc đăng ký Chìa khóa Giấy phép
 • Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phát triển
 • Ưu tiên hàng đầu cho xử lý hệ thống và ứng cứu khẩn cấp
[secure_pw_gen][/secure_pw_gen]
Chọn loại tiền tệ thanh toán của bạn
Scroll to Top