TEST PAGE

Wybierz plan, który wzmocni Twoją firmę!

Zapraszam do wyboru, 100% bez ryzyka, możesz zmienić lub anulować plan wsparcia w dowolnym momencie

TEST Market Member Only

F R E E

Free forever
USD 0 Miesięczny
 • 0 zestaw kluczy licencyjnych
 • Inteligentny patrol 24 godziny na dobę
 • Technologia głębokich, rekurencyjnych sieci neuronowych
 • Globalna hybrydowa architektura obliczeniowa w chmurze
 • Rolling machine learning i algorytm głębokiego uczenia
 • Zainicjuj wyodrębnianie kluczowego profilu funkcji
 • Analizuj i klasyfikuj za pomocą dużych zbiorów danych
 • Buduj i przewidywaj dynamiczne zachowania użytkowników
 • Dynamicznie dostosuj strategię zarządzania siłą napędową
 • Wielojęzyczne wielonarodowe inteligentne wsparcie
 • Połącz z wielonarodową bazą danych

S T A N D A R D

Standard
USD699
USD 1 Miesięczny
 • Tylko 1.3 USD dziennie
 • 6 zestaw kluczy licencyjnych
 • Inteligentny patrol 24 godziny na dobę
 • Technologia głębokich, rekurencyjnych sieci neuronowych
 • Globalna hybrydowa architektura obliczeniowa w chmurze
 • Rolling machine learning i algorytm głębokiego uczenia
 • Zainicjuj wyodrębnianie kluczowego profilu funkcji
 • Analizuj i klasyfikuj za pomocą dużych zbiorów danych
 • Buduj i przewidywaj dynamiczne zachowania użytkowników
 • Dynamicznie dostosuj strategię zarządzania siłą napędową
 • Wielojęzyczne wielonarodowe inteligentne wsparcie
 • Śledź wyjątkowe lub nietypowe sytuacje w czasie rzeczywistym
 • Aktywnie i inteligentnie powiadamiaj przełożonych o pomoc
 • Połącz z wielonarodową bazą danych
 • Progresywnie prowadź rozwój biznesu
 • AI ocenia i podaje sugestie dotyczące analizy
 • Inteligentna koordynacja organizacji i wzmocnienie połączenia
 • Obniż próg ubiegania się o klucz licencyjny
Popularny

A D V A N C E D

Advanced
USD799
USD 2 Miesięczny
 • Tylko 2,3 USD dziennie
 • 6 zestaw kluczy licencyjnych
 • Inteligentny patrol 24 godziny na dobę
 • Technologia głębokich, rekurencyjnych sieci neuronowych
 • Globalna hybrydowa architektura obliczeniowa w chmurze
 • Rolling machine learning i algorytm głębokiego uczenia
 • Zainicjuj wyodrębnianie kluczowego profilu funkcji
 • Analizuj i klasyfikuj za pomocą dużych zbiorów danych
 • Buduj i przewidywaj dynamiczne zachowania użytkowników
 • Dynamicznie dostosuj strategię zarządzania siłą napędową
 • Wielojęzyczne wielonarodowe inteligentne wsparcie
 • Śledź wyjątkowe lub nietypowe sytuacje w czasie rzeczywistym
 • Aktywnie i inteligentnie powiadamiaj przełożonych o pomoc
 • Połącz z wielonarodową bazą danych
 • Progresywnie prowadź rozwój biznesu
 • AI ocenia i podaje sugestie dotyczące analizy
 • Inteligentna koordynacja organizacji i wzmocnienie połączenia
 • Znacząco obniża próg ubiegania się o klucz licencyjny
 • Drugi priorytet przetwarzania systemu i ratownictwa w sytuacjach awaryjnych

E N T E R P R I S E

Enterprise
USD899
USD 3 Miesięczny
 • Tylko 3,3 USD dziennie
 • 6 zestaw kluczy licencyjnych
 • Inteligentny patrol 24 godziny na dobę
 • Technologia głębokich, rekurencyjnych sieci neuronowych
 • Globalna hybrydowa architektura obliczeniowa w chmurze
 • Rolling machine learning i algorytm głębokiego uczenia
 • Zainicjuj wyodrębnianie kluczowego profilu funkcji
 • Analizuj i klasyfikuj za pomocą dużych zbiorów danych
 • Buduj i przewidywaj dynamiczne zachowania użytkowników
 • Dynamicznie dostosuj strategię zarządzania siłą napędową
 • Wielojęzyczne wielonarodowe inteligentne wsparcie
 • Śledź wyjątkowe lub nietypowe sytuacje w czasie rzeczywistym
 • Aktywnie i inteligentnie powiadamiaj przełożonych o pomoc
 • Połącz z wielonarodową bazą danych
 • Progresywnie prowadź rozwój biznesu
 • AI ocenia i podaje sugestie dotyczące analizy
 • Inteligentna koordynacja organizacji i wzmocnienie połączenia
 • Nie ma ograniczeń w ubieganiu się o klucze licencyjne
 • Pomóż w stabilnym rozwoju biznesu
 • Pierwszy priorytet dla przetwarzania systemu i ratownictwa
[secure_pw_gen][/secure_pw_gen]
Wybierz walutę płatności
Scroll to Top